Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie III PLO

Dyrektora III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie III PLO.

Czytaj dalejProcedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie III PLO
Read more about the article Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych (Termin do 3 września 2021 r.)
S

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych (Termin do 3 września 2021 r.)

Termin składania wniosków w ramach realizacji Rządowego programu o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych został ustalony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca. Termin składania wniosków do dnia 03.09.2021r.

Czytaj dalejDofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych (Termin do 3 września 2021 r.)

Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach realizacji projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje Społeczne.

Czytaj dalejŚrodowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży