ZMIANA KALENDARZA SZKOLNEGO

KALENDARZ SZKOLNY
ZMIANY
21. 12- oceny przewidywane, podanie informacji rodzicom, konferencja RP.
23.12.2020- 18.01.2021- przerwa świąteczna, ferie zimowe.
12.02.2021- Wystawienie ocen za I półrocze.
15. 02. 2021- Konferencja klasyfikacyjna, rozpoczęcie II półrocza.
26.03.2021- Oceny przewidywane dla klas III.
22.04.2021- Wystawienie ocen końcoworocznych dla klas. III.
26. 04.2021- Konferencja klasyfikacyjna dla klas III.
28.04.2021- Konferencja zatwierdzająca klasyfikacje kl. III.
1.04- 6.04.2021- Wiosenna przerwa świąteczna
30.04. 201- Zakończenie zajęć w kl. III.
4, 5, 6. 05. 2021- Matury- dni wolne dla klas I i II.
28. 05.2021- Oceny proponowane dla klas I, II.
4. 06.2021- Dzień wolny.
17. 06. 2021- Wystawienie ocen końcoworocznych dla klas I i II.
21.06.2021- Konferencja klasyfikacyjna.
24.06.2021- Konferencja zatwierdzająca klasyfikację.
25. 06.2021- Zakończenie zajęć dydaktycznych.
28.06.2021- Konferencja podsumowująca rok szkolny