ZDALNE NAUCZANIE

Informujemy, że od dnia 26.10 do dnia 08.11. prowadzimy nauczanie zdalne. Lekcje odbywają się wg planu w czasie rzeczywistym. Uczniowie maja obowiązek czynnego uczestniczenia w lekcjach, będzie sprawdzana obecność. Zagadnienia będą realizowane zgodnie z podstawą programowa i planem rozkładu zajęć. Zajęcia dodatkowe odbywają się również zgodnie z planem. W przypadku nieobecności prosimy o informowanie wychowawców o przyczynach.