Wyprawka szkolna

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych
(Termin do 5 września 2022 r.)

Informujemy rodziców, że można już składać wnioski do dyrektora szkoły o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek dostępny jest również: https://som.edu.pl -> INFORMACJE -> Wniosek: Wyprawka szkolna

Prezydent Miasta Sosnowca zarządzeniem nr 436 z dnia 26.,7.2022 ustalił termin składania wniosków o dofinansowanie podręczników. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2022 r.

Prezydent Miasta Sosnowca zarządzeniem nr 436 z dnia 26.,7.2022 ustalił termin składania wniosków o dofinansowanie podręczników. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2022 r.