Matura poprawkowa

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym będą przeprowadzane w szkołach, w których zdający przystępowali do egzaminu w czerwcu br. – w terminie głównym.
Egzamin pisemny ze wszystkich przedmiotów odbędzie się 8 września 2020 r. o godz.14.00.
Prosimy przyjść do szkoły o godz. 13.30.
Zdających obowiązują takie same zasady jak podczas egzaminu w czerwcu. Pamiętajmy o reżimie sanitarnym.