Matura poprawka – 23.08.2022, godz.: 9:00.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych
(Termin do 5 września 2022 r.)

Przypominamy, że poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:00.
Zdający proszeni są o przyjście do szkoły o godzinie 8:30. Proszę pamiętać o niezbędnych przyborach i dokumencie tożsamości, a absolwenci z poprzednich lat również o świadectwie ukończenia szkoły.