Korekta planu

W zakładce Plany został umieszczony nowy plan od 20 października br. Nowy plan nie ma wpływu na system nauczania hybrydowego.