Katedra Geologii Stosowanej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach organizuje konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Katedra Geologii Stosowanej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach organizuje konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie w czasie wyjazdów wakacyjnych fotografii obiektów geologicznych i krótkiego opisu tego obiektu. Patronat nad konkursem objął Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymają zaproszenia na najbliższą Giełdę Minerałów organizowaną przez nasz Wydział. Wyróżnione prace zostaną wystawione w holu Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Więcej informacji o konkursie oraz Regulamin na stronie:
https://www.polsl.pl/rg5/aktualnosci/49221/konkurs-wakacyjna-geofotka

Szanowni Państwo, 

Tak jak w ubiegłym roku Katedra Geologii Stosowanej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod patronatem JM Rektora prof.  dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka organizuje konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat geologii poprzez podniesienie zainteresowania przyrodą nieożywioną w okresie wyjazdów wakacyjnych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie w czasie wyjazdów wakacyjnych fotografii obiektów geologicznych i krótkiego opisu tych obiektów. 

Bardzo prosimy o przekazanie informacji o konkursie uczniom Waszej szkoły oraz nauczycielom geografii.  

Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymają zaproszenia na najbliższą Giełdę Minerałów organizowaną przez nasz Wydział. Wyróżnione prace zostaną wystawione w holu Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Więcej informacji o konkursie oraz Regulamin na stronie: https://www.polsl.pl/rg5/aktualnosci/49221/konkurs-wakacyjna-geofotka/  

Będziemy wdzięczni za rozpropagowanie informacji w tym za umieszczenie materiałów na Waszej stronie internetowej lub stronie FB. 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy jacek.nowak@polsl.pl

dr inż. Jacek Nowak

Katedra Geologii Stosowanej

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Politechnika Śląska