Katedra Geologii Stosowanej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach organizuje konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Katedra Geologii Stosowanej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach organizuje konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie w czasie wyjazdów wakacyjnych fotografii obiektów geologicznych i krótkiego opisu tego obiektu. Patronat nad konkursem objął Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymają zaproszenia na najbliższą Giełdę Minerałów organizowaną przez nasz Wydział. Wyróżnione prace zostaną wystawione w holu Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Więcej informacji o konkursie oraz Regulamin na stronie:
https://www.polsl.pl/rg5/aktualnosci/49221/konkurs-wakacyjna-geofotka