Fundacja dla dzieci i dorosłych z autyzmem

Szanowni Państwo,
Fundacja SYNAPSIS od 30 lat pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom ze spektrum autyzmu, prowadząc diagnozę, specjalistyczną terapię i rehabiltację, a także wspierając ich rodziny. Realizując szereg kampanii, akcji i projektów staramy się budować świadomość społeczną na temat autyzmu oraz uwrażliwiać innych na potrzeby osób ze spektrum autyzmu, ich różnorodność i odmienny sposób odbierania świata.

Celem projektu "ZA radę da! Działania na rzecz dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera i ich rodzin", dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, jest zapobieganie stygmatyzacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i zmiana niechętnych postaw wobec uczniów z ASD.
Niezwykle ważna w tym względzie jest akceptacja grupy rówieśniczej, a jest ona tym większa, im większą wiedzę o autyzmie posiadają młodzi ludzie. Dlatego mamy przyjemność przekazać Państwu broszurę informacyjną na ten temat pt. "SPEKTRUM AUTYZMU. Podobni - różni".
Obszerny materiał zawiera informacje dotyczące funkcjonowania osób z ASD, od wczesnego dzieciństwa po dorosłość. Wskazuje ograniczenia związane z występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale także mocne strony osób z zespołem Aspergera.
Będziemy wdzięczni za udostępnienie ulotki na stronie internetowej szkoły i zachęcenie społeczności szkolnej oraz rodziców uczniów do lektury. Rekomendujemy także przeprowadzenie godzin z wychowawcą na temat spektrum autyzmu.
Z pozdrowieniami.
Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3 / 02-085 Warszawa
tel./fax: (+48 22) 825 87 42
fundacja@synapsis.org.pl / ww.synapsis.org.pl