Dyplom

Nasz uczeń otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów .

Gratulujemy!