CKE – matura 2021 zasady

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. – Pytania i odpowiedzi

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/zasady-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego-w-2021-r-pytania-i-odpowiedzi/?fbclid=IwAR2-UOaxMcsfdL-1CD2N_ta2pRjrBPoMJDGRD1XMzm50-cyrmRl_u3G2mvE