27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru

Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony jest od 1961 roku, aby uczcić inaugurację Teatru Narodów w Paryżu, która odbyła się 27 marca 1957 roku. Ta data została ustanowiona jako symboliczne święto teatru, mające na celu podkreślenie znaczenia sztuki teatralnej oraz promowanie różnorodności kultur i tradycji teatralnych na całym świecie.

W czerwcu 1961 roku, podczas dziewiątego światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (International Theatre Institute – ITI) w Helsinkach (działającego pod auspicjami UNESCO), ustanowiono Dzień Teatru. Propozycję jego ustanowienia zgłosił Arvi Kivimaa, prezydent Fińskiego Instytutu ITI. Święto to zostało wyznaczone na 27 marca, aby uczcić rocznicę otwarcia Teatru Narodów (Theatre of Nations) w Paryżu. Od tamtego czasu Dzień Teatru jest corocznie obchodzony przez ponad sto narodowych ośrodków ITI na całym globie, podkreślając w ten sposób znaczenie teatru oraz promując różnorodność kultur i tradycji teatralnych.

Celem obchodów Światowego Dnia Teatru jest wypełnienie statutowych zobowiązań ITI. Według statutu, głównym celem ITI jest promowanie oraz międzynarodowa wymiana informacji na temat teatru, pobudzanie twórczości oraz zwiększanie współpracy między ludźmi związanymi z teatrem. Ponadto, organizacja dąży do uświadamiania opinii publicznej o znaczeniu sztuki i artystycznej kreacji w życiu codziennym, aby w ten sposób wzmacniać przyjaźnie oraz więzi międzyludzkie.

27 marca każdego roku, tłumaczona na ponad 20 języków, przekazywana jest wiadomość od wybitnych postaci związanych z teatrem, zawierająca ich refleksje na temat teatru i światowej harmonii. Pierwszą taką wiadomość wysłał w 1962 roku Jean Cocteau. W tym dniu odbywają się również specjalne spotkania, sympozja, oraz przedstawienia teatralne, poświęcone znaczeniu i problemom teatru.

W 2007 roku główne uroczystości z okazji Światowego Dnia Teatru miały miejsce w siedzibie UNESCO w Paryżu, co podkreśliło rangę tego wydarzenia na arenie międzynarodowej.

W okresie od 1973 do 2001 roku, obchody tego święta (pod nazwą Dzień Teatru) miały charakter zorganizowanych imprez, które były centralnie regulowane. Pierwsze obchody miały miejsce 27 maja 1973 roku, a w kolejnych latach data ta została ustalona na 27 marca. Od 1983 roku z okazji tego wydarzenia Zarząd oraz Sekcja Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego corocznie przyznają Nagrodę Sekcji Krytyków Teatralnych PO ITI. Wśród laureatów znajdują się wybitni artyści tacy jak Tadeusz Kantor, Józef Szajna, Krystian Lupa oraz Krzysztof Warlikowski, który w 2015 roku wygłosił orędzie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.