Kalendarz szkolny

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

14 października 2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej

2 listopada 2020 r.

(poniedziałek) Dzień wolny

11 listopada 2020 r.

Narodowe Święto Niepodległości

21 grudnia 2020 r.

oceny przewidywane, podanie informacji rodzicom, konferencja RP

21 grudnia 2020 r. - 18 stycznia 2021 r.

przerwa świąteczna, ferie zimowe

12 lutego 2021 r.

Wystawienie ocen za I półrocze

15 lutego 2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna, rozpoczęcie II półrocza

26 marca 2021 r.

Oceny przewidywane dla klas III

1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

22 kwietnia 2021 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych dla klas. III

26 kwietnia 2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna dla klas III

28 kwietnia 2021 r.

Konferencja zatwierdzająca klasyfikacje kl. III

30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć w kl. III

4 i 5 maja 2021 r.

Matury - dni wolne dla klas I i II.

28 maja 2021 r.

Oceny proponowane dla klas I, II

4 czerwca 2021 r.

Dzień wolny

17 czerwca 2021 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych dla klas I i II

21 czerwca 2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna

24 czerwca 2021 r.

Konferencja zatwierdzająca klasyfikację

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

28 czerwca 2021 r.

Konferencja podsumowująca rok szkolny