WiadomośćINFORMACJE
(Kategoria: Różne)
Dodane przez dyrekcja
środa 25 marzec 2020 - 12:40:07

Szanowni Państwo
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 nauczyciele i uczniowie III PLO zaangażowali się w organizację zdalnego nauczania.
Zostały utworzone grupy klasowe i przedmiotowe z wykorzystaniem komunikatora Skype. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że każdy uczeń, mógł nawiązać kontakt z nauczycielami.
Od 25 marca 2020r. rozpoczynamy kształcenie na odległość i kontynuację realizacji podstawy programowej z przedmiotów ogólnokształcących.
Zajęcia będą odbywały się z godnie z planem zamieszczonym w zakładce „Plany dla LO” na stronie szkoły.
Nauczyciele będą kontaktować się uczniami i rodzicami wykorzystując Skype, pocztę elektroniczną, inne komunikatory internetowe lub telefonicznie. Materiały, zagadnienia do opracowania samodzielnie w domu będą udostępniane uczniom zgodnie z ustaleniami z nauczycielami.
Podczas spotkań online w grupach nauczyciele będą wyjaśniać trudniejsze zagadnienia, podpowiadać jak rozwiązać zgłoszony problem. Realizując zaplanowany temat, nauczyciele będą dostosowywać czas do potrzeb psychofizycznych uczniów ,z uwzględnieniem zasad higieny i bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektronicznymi.

Ocenianiu podlegać będą wykonane przez uczniów zadania domowe przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie w uzgodniony sposób drogą elektroniczna, aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji online, odpowiedzi kierowane do nauczyciela z wykorzystaniem czatu, dodatkowe prace wykonane przez uczniów.

Jest to nowa forma pracy dla nas wszystkich prosimy więc o wyrozumiałość i cierpliwość.
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą realizowane także poprzez wyżej opisane formy pracy, w godzinach uzgodnionych przez prowadzących zajęcia z uczniem i jego rodzicami.


Szkolny psycholog jest do dyspozycji zarówno uczniów jak i ich Rodziców, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i formy kontaktu.
Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele – wszystkim nam bardzo zależy na tym, aby młodzież naszej szkoły pomimo nowych, skomplikowanych warunków mogła nadal zdobywać potrzebna wiedzę i umiejętności.
Dbajcie o siebie, przestrzegajcie wszystkich zaleceń dotyczących zdrowia, higieny i zachowania w tym trudnym czasie.

Pozdrawiamy

DyrekcjaŹródło: Szkoły Otwartego Myślenia
( http://som.edu.pl/news.php?extend.458 )