WiadomośćUWAGA MATURZYSCI
(Kategoria: Różne)
Dodane przez dyrekcja
poniedziałek 25 luty 2019 - 09:14:05

Od 22 lutego - 12:00 do 28 lutego OKE w Jaworznie uruchomi serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Serwis będzie dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (SERWISY->serwis maturzysty). Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.
W szkole są do odebrania hasła konieczne do sprawdzenia danych
Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.

Brak opłaty za egzamin uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.
Podstawa prawna:

Art. 44zzq. 3. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, wnosi się w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca roku kalendarzowego,
w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
[Ustawa o systemie oświaty Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.]Źródło: Szkoły Otwartego Myślenia
( http://som.edu.pl/news.php?extend.413 )