WiadomośćPrzypomnienie!!!!
(Kategoria: Różne)
Dodane przez dyrekcja
piątek 16 luty 2018 - 12:36:41

Absolwenci, którzy:

1. po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

2. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku/latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu z tego przedmiotu
zobowiązani są do wniesienia opłaty. Niewniesienie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty, art 44zzq ust. 3 [Dz.U. 2016 poz. 1943]
Komunikat o sposobie wnoszenia opłat wraz z numerem konta zostanie zamieszczony na stronie www.oke.jaworzno.pl 2 stycznia 2018 r.Źródło: Szkoły Otwartego Myślenia
( http://som.edu.pl/news.php?extend.383 )