Matura poprawkowa termin sierpniowy
wtorek 14 sierpień 2018 - 11:20:40
Maturalny egzamin poprawkowy odbędzie sie dnia 21.08.2018. Rozpoczęcie o godz. 9,00. Maturzyści zgłaszają się do szkoły o godz. 8,30 z dowodem osobistym, czarnym długopisem i odpowiednimi przyborami
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
Egzaminy poprawkowe- terminy
wtorek 14 sierpień 2018 - 11:19:36
Przypominamy o terminach egzaminów poprawkowych
28.08 o godzinie 10 ……matematyka
29.08.o godzinie 10………j. rosyjski
29.08 o godzinie 10 …….j. angielski
30,08 o godzinie 12………j. niemiecki
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
Świadectwa maturalne
czwartek 05 lipiec 2018 - 16:42:50
Przypominamy, że świadectwa maturalne można odebrać w szkole w godzinach pracy sekretariatu między godzina 9 a 15 od poniedziałku do czwartku . w piątki od 9 do 13.
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
Świadectwa maturalne
wtorek 03 lipiec 2018 - 10:20:38
Świadectwa maturalne są już w szkole i czekają z utęsknieniem na odbiór .
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
Wyniki egzaminu maturalnego
czwartek 28 czerwiec 2018 - 11:46:45
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 3 lipca 2018 roku w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły, w której przystąpili do egzaminu.

3 lipca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna - 21 sierpnia 2018 r. (wtorek, godz. 9:00)

2. Część ustna - 21 - 22 sierpnia 2018 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word: Załącznik 7a_N– nowa matura lub Załącznik 7b_S -stara matura).

Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
Idź do strony   <<        >>