Uwaga: Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę Cookies

Uwaga rodzice gimnazjalistów
poniedziałek 25 marzec 2019 - 10:12:35
W związku z pismem Kuratorium Oświaty We-NP.557.7.39.2019 dotyczącym organizacji egzaminu gimnazjalnego zapraszamy rodziców 3 klasy Gimnazjum na spotkanie w szkole w dniu 27.03.2019 r. o godzinie 17,00
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
UWAGA MATURZYSCI
poniedziałek 25 luty 2019 - 09:14:05
Od 22 lutego - 12:00 do 28 lutego OKE w Jaworznie uruchomi serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Serwis będzie dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (SERWISY->serwis maturzysty). Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.
W szkole są do odebrania hasła konieczne do sprawdzenia danych
Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.

Brak opłaty za egzamin uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.
Podstawa prawna:

Art. 44zzq. 3. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, wnosi się w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca roku kalendarzowego,
w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
[Ustawa o systemie oświaty Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.]
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
Warszataty w dniu 10.12.2018 r
niedziela 09 grudzień 2018 - 11:15:01
W poniedziałek 10.12 całą szkoła wyjeżdża na warsztaty kompetencji obywatelskich . Zbiórka pod szkoła godzina 7,50.
Przypominamy o legitymacjach. Jedziemy autobusem KZK GOP.
Udział w warsztatach jest równoznaczny z obecnością na zajęciach.
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
Egzamin Gimnazjalny z Operonem
wtorek 04 grudzień 2018 - 09:22:28
W zakładce plany jest plan od 04.12 do 06.12 na czas próbnego egzaminu gimnazjalnego z operonem.
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
ZEBRANIA RODZICÓW
czwartek 29 listopad 2018 - 11:43:15
Zapraszamy rodziców na zebrania w poniedziałek 03.12 o godzinie 17,30
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
Idź do strony       >>